CHWA LEKÒL K-12
SENPLIFYE

Newark Common App se yon nouvo aplikasyon pou lekòl ak pwosesis enskripsyon ki disponib pou tout fanmi Newark kap chèche jwenn aksè nan kèk nan gwo opsyon lekòl vil nou an.

Ale nan Aplikasyon

SOU
Newark
Komen
App

Chwazi bon lekòl pou pitit ou a pi senp kounye a. Newark Common App se yon nouvo, inovatè, ak fasil pou itilize aplikasyon pou lekòl PreK-12 ak pwosesis enskripsyon pou fanmi Newark.

Avèk yon pwosesis aplikasyon santralize, lotri enskripsyon, ak lis datant yo mete elèv yo nan lekòl la nan chwa yo, NewArk Common App se pi bon etap la sou chemen an nan posibilite.

KI JAN YO SÈVI AK KI JAN YO SÈVI AK
APLIKASYON AN

Platfòm la te kreye yo dwe senp pou paran yo itilize ak serye pou lekòl ki patisipe.

 

  1. Elèv yo ap soumèt yon aplikasyon
  2. klase chwa lekòl ou yo
  3. Resevwa sèl òf ou pi byen

PATISIPAN
LEKÒL

Kap chèche yon lekòl sèten? Newark Common App gen ladan 9 rezo lekòl ki sipèvize 43 lekòl endividyèl, ki kolektivman sèvi prèske 20,000 elèv nan Newark.

Dekouvri Lekòl Piblikatè

Dekouvri Lekòl Piblikatè

Enfòmasyon kontak: office@discoverycs.org | 973-623-0222
Sipòte èdtan: 8:30 – 4:00 pm

Gateway Academy Charter School (ansyen reyalize ak Preparasyon Moun)

Gateway Academy Charter School (ansyen reyalize ak Preparasyon Moun)

Enfòmasyon kontak: drodriguez@brickeducation.org | 973-556-7070
Sipòte èdtan: An pèsòn sipòte Madi soti nan 10:00am-12:00pm oswa 4:30-5:30 pm.

Great Oaks Legacy Charter School

Gran Oaks Legacy Downtown Elementary School
Gran Oaks Legacy Downtown Middle School
Gran Oaks Legacy San Patipri Elemantè Lekòl Elemantè
Gran Oaks Legacy San Patipri Heights Middle School
Great Oaks Legacy Charter High School
Great Oaks eritaj eritaj Lekòl Elemantè
Gran Oaks Legacy Legacy Middle School

Enfòmasyon kontak: enroll@greatoakslegacy.org | 862-256-0909

KIPP Lekòl Piblik Newark

KIPP BOLD Akademi
Kipp Jistis Akademi
KIPP Laboratwa Lekòl segondè
Kipp Lavi Akademi
KIPP Newark Collegiate Akademi
KipP Objekti Akademi
KIPP Rise Akademi
KIPP Chèche Akademi
KIPP SPARK Akademi
KIPP Ekip Akademi
KIPP boujonnen Akademi
KIPP Upper Roseville Akademi

Enfòmasyon kontak: enroll@kippnj.org | 973-750-8326
Èdtan sipò: Paran yo ka vizite nenpòt nan katòz (14) lekòl KIPP yo pandan lè lekòl yo

Lekòl piblikasyon kominotè

Lekòl piblikasyon kominotè

Enfòmasyon kontak: admissions@linkschool.org | 973-642-0529
Sipòte èdtan: An pèsòn sipòte Madi soti nan 4:00pm-6:00pm ak Mèkredi soti nan 10:00am-1:00pm

Marion P. Thomas Lekòl Piblik

Marion P. Thomas Charter School of Culinary &ries &, Arts
Marion P. Thomas PAC Akademi (PK-8)
Marion P. Thomas StEAM Akademi (PK-8)

Enfòmasyon kontak: enroll@mptcs.org | 973-964-0341
Èdtan sipò: Paran yo ka vizite nenpòt nan kote lekòl nou yo pandan lè lekòl la pale ak anplwaye biwo nou yo. Tanpri, ezite voye tèks nimewo ki anwo a pou plis enfòmasyon.

Nò Star Akademi

NSA Alexander Street Elementary
NSA Santral Avenue Middle
NSA Clinton Hill Middle
NSA Downtown Middle
Elemantè san Patipri NSA
Elemantè Libète NSA
NSA Lincoln Park Elementary
NSA Lincoln Park High School
NSA Lincoln Park Middle School
NSA Vailsburg Elementary
NSA Vailsburg Middle
NSA Washington Park High School
NSA West Side Park Elementary
NSA West Side Park Middle

Enfòmasyon kontak: Enroll@northstaracademy.org | 973-474-5114
Èdtan sipò: Estasyon Aplikasyon yo mete kanpe nan chak nan kanpis nou yo. Paran potentiels ka sispann pa 9am-3pm pou pale ak anplwaye biwo nou yo.

Lekòl Piblik Boza akademi Philip la

Lekòl Piblik Boza akademi Philip la
Akademi Charter School Hill St

Enfòmasyon kontak: jbernard@pacsnewark.org | (973) 624-0644

Lekòl piblik endepandan Roseville

Lekòl piblik endepandan Roseville

Enfòmasyon kontak: Maribel Torres | mtorres@rosevillecharter.org | 973-483-4400

Vle Aprann plis

Pou aprann plis sou kijan lotri lekòl la fonksyone oswa kijan pou jwenn aksè nan match lekòl ou a, gade gid paran nou nan lang angle isit la oswa panyòl isit la, oswa li plis nan paj FAQ nou an.

Ale faq

KONTAKTE NOU!

Rete nan bouk la sou tout bagay k ap pase pa abònman nan lis imèl nou an.

Tout distri, lekòl piblik endepandan, prive ak lekòl pawasyal Newark yo pral envite yo patisipe nan NewArk App Komen pou rantre nan nou nan fè enskripsyon lekòl pi fasil pou fanmi Newark. Sistèm nan ouvè a nenpòt elèv ki enterese ale nan yon lekòl Newark.

Newark Common App te devlope pa Avela, yon ekspè ki mennen sou enskripsyon lekòl la ak fonde pa yon gayan pri Nobèl.