Jeneral

Ki sa ki App Komen Newark la ak ki lekòl k ap patisipe yo?

Newark Common App se yon nouvo aplikasyon pou lekòl ak pwosesis enskripsyon ki disponib pou tout fanmi Newark kap chèche jwenn aksè nan kèk nan opsyon lekòl gwo vil nou an soti nan PreK - 12yèm ane. Lekòl yo k ap patisipe pou sik enskripsyon 2022-23 a gen ladan yo:

Reyalize Lekòl Piblikatè Kominotè
Dekouvri Lekòl Piblikatè
Great Oaks Legacy Charter School
KIPP Lekòl Piblik Newark
Marion P. Thomas Lekòl Piblik
Nò Star Akademi
Lekòl piblik endepandans preparatwa pèp la
Lekòl Piblik Boza akademi Philip la

Nouvo pòtal enskripsyon eta-of-atizay la pral pi byen sèvi fanmi Newark pa bay yon pwosesis rapid, san pwoblèm ak pwosesis enskripsyon transparan ki ankouraje ekite ak aksè.

Ki jan sa diferan de Enskri Newark?

Menm jan ak Newark Enskri, App a Newark Common pral prezante yon aplikasyon santralize, lotri, ak lis datant. Sepandan, nouvo pòtal la ap bay fanmi Newark ak lekòl yo lòt sèvis adisyonèl tankou: yon aplikasyon pi vit ak pi fasil pou fanmi ki ka ranpli nan 5-10 minit - tout sa ou bezwen aplike se yon nimewo telefòn oswa adrès imèl; nouvo apwòch sèvis kliyan; règleman ki sipòte aksè nan lekòl yo nan chwa ou; ak yon pataje done transparan ak sistèm lotri lekòl la ki gen yon lotri eta-of-atizay ki matche ak elèv yo nan chwa ki pi wo posib ak espas ki disponib epi li gen ladan preferans pou Elèv k ap Aprann Angle, elèv Edikasyon Espesyal, ak fanmi ki gen sanzabri.

Èske aplikasyon an premye vini, premye sèvi?

Non - tout aplikasyon yo soumèt pandan fenèt aplikasyon an (1 Desanm 2022 - 6 mas 2023) yo konsidere yo ansanm. Ou ka aplike oswa edite aplikasyon w lan nenpòt lè pandan fenèt sa a.

Kouman mwen ka jwenn èd?

Kouman mwen ka jwenn èd ak aplikasyon an?

Ou ka kontakte ekip la Newark App Komen ak nenpòt kesyon nan info@newarkcommonapp.org. Lekòl k ap patisipe yo kapab ede w tou ak aplikasyon w lan - kontakte nenpòt lekòl k ap patisipe pou sipò.

Si ou gen yon kesyon sou lè l sèvi avèk aplikasyon an sou entènèt oswa kreye kont Newark Common App ou, ou ka tou vizite èd la vityèl isit la.

Aplikasyon ak kesyon koneksyon kont

Kisa mwen bezwen pou aplike pou lekòl yo lè l sèvi avèk App Komen Newark la?

Tout sa ou bezwen fè se ouvri sesyon an, ranpli yon aplikasyon, epi soumèt. Pa gen okenn kondisyon dokiman pou kreye oswa soumèt yon aplikasyon. Ou ka aplike pou jiska 5 lekòl sou aplikasyon sa a. Chwazi plis pase yon lekòl ogmante chans ou pou resevwa yon matche ak yon lekòl nan chwa ou. Sepandan, ou pa oblije chwazi tout 5 lekòl - tanpri sèlman chwazi lekòl ke ou ta renmen pitit ou a ale.

Kouman pou mwen ouvri sesyon an nan aplikasyon an?

Ou ka gen aksè a aplikasyon an nan yon òdinatè oswa aparèy mobil. Yon fwa aplikasyon an louvri sou 1 desanm 2022, ou ka jis klike sou bouton an "Aplike Koulye a" sou paj dakèy la Newark App epi ki pral pran ou nan paj la login. Pou kreye yon kont tout sa ou bezwen se yon nimewo telefòn oswa adrès imèl.

Mwen te soumèt yon aplikasyon. Kijan y ap avize m ofri lekòl mwen an?

Si ou soumèt yon aplikasyon anvan 6 mas 2023 ou pral avize òf lekòl ou a nan dat 10 avril 2023. Ou pral avize atravè imèl ak / oswa tèks epi yo ka tou ouvri sesyon an nan aplikasyon ou a wè rezilta yo sou tablodbò ou: https://apply.avela.org/newarkcommonapp.

Mwen gen difikilte pou antre nan (ak imèl)

Ou pral bezwen klike sou lyen ki sou imèl verifikasyon an ki te voye ba ou. Sa a ka nan yon lòt katab (eseye Pwomosyon oswa Spam).

Mwen gen pwoblèm antre nan (ak nimewo telefòn mwen).

Ou ta dwe resevwa yon tèks ak yon kòd imedyatman apre ou fin kreye kont ou oswa ap eseye konekte. Si ou pa, asire w ke nimewo telefòn lan kòrèk epi li se yon nimewo telefòn selilè ki kapab resevwa tèks.

Kouman pou mwen chanje nimewo telefòn oswa adrès imèl sou kont mwen an?

Nan moman sa a, nou pa kapab chanje sa. Ou ka kontakte ekip la Newark Common App pou èd ak efase nenpòt aplikasyon ki te kreye anba kont aktyèl ou ak kreye yon nouvo kont.

Mwen te fè yon erè sou aplikasyon mwen an, ki jan mwen edite li? Kijan dosye lekòl mwen yo?

Sou tablodbò ou, ou ka klike sou flèch la sou aplikasyon ou soumèt ou a wè lis lekòl yo ak yon bouton "Aplikasyon Edit" la. Asire ou ke ou remèt aplikasyon w lan.

Kouman pou mwen konnen si yo te resevwa aplikasyon m nan?

Konekte epi tcheke tablodbò ou - estati aplikasyon ou an ta dwe di "Soumèt"

Kouman m ap avize m lè m ap jwenn yon òf?

Ou pral resevwa yon tèks oswa imèl, tou depann de mòso bwa kont ou an. Li pral disponib tou sou tablodbò ou.

Mwen te soumèt aplikasyon Faz mwen an 2. Kilè y ap avize m ofri lekòl mwen an?

Aplikan faz 2 yo pral avize sou yon baz woule apre 10 avril 2023. Yo konsidere aplikasyon pou Faz 2 yo konsidere sèlman apre tout aplikasyon pou Faz 1 yo trete.

Lotri ak matche kesyon

kouman yo plase lekòl yo yon fwa nou te aplike?

Lotri ki baze sou òdinatè nou an ap bay elèv ou a chwa ki pi wo sou lis ou a ak espas ki disponib. Ou pral resevwa yon sèl ofri dapre lis lekòl ou aplike pou ak kantite plas ki disponib nan lekòl sa yo. Si pa gen ase espas pou tout aplikan nan premye chwa lekòl ou a ak elèv ou a pa resevwa yon òf lekòl sa a, y ap otomatikman ajoute nan lis datant sa a pou lekòl sa a ak nenpòt lòt lekòl ou klase pi wo pase lekòl ou a.

Pou sipòte fanmi yo ak ankouraje ekite atravè lekòl Komen Newark App yo, lotri a gen ladan tou yon priyorite pou frè ak sè yo dwe asiyen ansanm ak preferans pou Elèv k ap Aprann Angle, elèv Edikasyon Espesyal, ak fanmi ki gen sanzabri. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou pwogram lotri ki baze sou òdinatè nou itilize isit la.

Nou espere pou kapab matche ak tout elèv yo nan yon lekòl Newark Common app nan chwa yo. Sepandan, si pa gen okenn espas ki disponib nan lekòl la ou chwazi, y ap ajoute sou lis datak sa yo pou lekòl sa yo. Si w ap chèche yon Komisyon Konsèy Lekòl Edikasyon Newark, tanpri ale sou https://newarkenrolls.org/ oswa jwenn enfòmasyon sou tout lekòl nan Newark https://www.myschoolsnewark.org/.

Èske elèv mwen an ap matche ak yon lekòl mwen pa t mete sou aplikasyon an?

Non, nou pap janm matche ak yon elèv nan yon lekòl ou pa t mete sou aplikasyon yo a.

Poukisa pitit mwen an pa t antre nan premye lekòl nou an?

Sèl rezon ou pa t jwenn premye chwa ou se ke te gen twòp aplikan pou kantite plas ki disponib nan premye chwa lekòl ou. Nan ka sa a, yon lotri detèmine ki aplikan yo matche ak lekòl la. Sepandan, si ou pa t 'jwenn matche ak chwa tèt ou ou se sou lis dat enpòtan yo sa a pou lekòl sa a.

Mwen pa t jwenn yon òf pou m te aplike l. Kisa mwen ka fè kounye a?

Si ou pa t jwenn yon òf, ou sou lis datak pou nenpòt lekòl ou te aplike pou. Konekte nan kont ou yo wè lekòl yo ou se sou lis datant pou ak pozisyon aktyèl ou sou lis datant la. Epitou sonje ke si lekòl ou ye kounye a sèvi klas pwochen ou, ou ka rete nan lekòl ou ye kounye a. Si ou ta renmen konsidere lòt opsyon lekòl yo, nou kontan ede ou. Tanpri kontakte nou atravè imèl nan info@newarkcommonapp.org

Kouman pou mwen konnen ki kote kanpis pitit mwen an matche ak?

Ou pral tande dirèkteman nan nouvo lekòl ou a apre 10 avril ak enfòmasyon sou kanpis pitit ou a matche ak ak kijan pou enskri nan nouvo lekòl ou a. Ou ka jwenn enfòmasyon kontak tou pou lekòl ou a sou paj dakèy sou sit entènèt Newark Common App (anba chak non lekòl) oswa kontakte nou nan info@newarkcommonapp.org ak nenpòt kesyon.

Kijan pou mwen aksepte oswa refize òf mwen nan yon lekòl?

Pou aksepte oswa refize òf ou a, konekte nan kont ou pa klike sou bouton an "Ale nan Aplikasyon" sou sit entènèt sa a.

Soti nan tablodbò ou klike sou "Gade Ofri". Yon fwa w ap gade òf ou a, klike sou swa "Aksepte Ofri" pou konfime ke ou planifye pou ale nan nouvo lekòl ou a, oswa "Refize" si ou pa planifye pou ale nan lekòl sa a.

Kisa mwen ta dwe fè si mwen pa vle ale nan lekòl la mwen te matche ak yo?

Si ou pa vle ale nan ou ka refize òf la. Pou refize òf ou a, konekte nan bouton "Ale nan aplikasyon" bouton.

Soti nan tablodbò ou klike sou "Gade Ofri". Yon fwa w ap gade òf ou a, chwazi "Refize". Si ou ta renmen aplike nan yon lekòl ki pa te orijinèlman sou aplikasyon ou an, tanpri kontakte info@newarkcommonapp.org.

Pitit mwen yo matche ak de lekòl diferan. Kisa mwen ka fè?

Lotri nou an priyorize matche ak frè ak sè ansanm. Sepandan, si pa gen okenn espas ki disponib nan youn nan nivo klas pitit ou yo nan lekòl chwa ou, pitit ou yo ka pa matche ak menm lekòl la. Frè ak sè yo nan tèt lis datak la pou pitit ou a ap jwenn yon òf si gen espas vin disponib. Si ou ta renmen asistans, tanpri kontakte nou nan info@newarkcommonapp.org.

Mwen sou lis datant lan. Kisa sa vle di ak ki lè mwen pral desann lis datak la?

Login nan bouton "Ale nan Aplikasyon" yo wè lekòl yo ou se sou lis datant la pou ak pozisyon aktyèl ou sou lis datant la. Yon fwa ou ouvri sesyon an, si ou rete tann nan yon lekòl ou te chwazi ou pral wè yon etikèt jòn "Rete tann" akote non lekòl la ak yon nimewo akote etikèt la "Rete tann" ki endike pozisyon ou sou lis datant la.

Chak lekòl ap ofri ofri nan lis yo kòm espas vin disponib. Nou konnen ke lekòl yo anvi akeyi elèv ki soti nan lis datant yo pi vit ke posib, men nou pa konnen ki lè yon plas ap vin disponib, menm jan sa a pral diferan pou chak lekòl ak klas, epi nou pa ka garanti ke yon plas ap vin disponib.

Mwen te resevwa yon òf pou yon lekòl diferan ki pa fè pati App Komen Newark la (pa egzanp, yon òf ki soti nan yon lekòl distri Newark), nan adisyon a òf Newark Common App mwen an. Kisa mwen ta dwe fè?

Li se jiska ou deside ki lekòl ou ta renmen ale epi nou mande pou ou avize lekòl Newark Common App ou a nan desizyon ou an avan 1ye me. Yon fwa ou te pran desizyon ou, ou ka konekte nan "Ale nan Aplikasyon an" aksepte oswa refize òf Newark Common App ou.

Si ou bezwen plis enfòmasyon, tanpri kontakte lekòl Newark Common App ou a pou aprann plis sou lekòl la. Ou ka aprann plis sou tout Lekòl Newark nan https://www.myschoolsnewark.org. Si ou deside aksepte òf ou a

Kesyon priyorite lotri

Kouman pou mwen konnen si pitit mwen an kalifye pou manje midi gratis?

Si ou pa fin sèten si pitit ou kalifye, itilize tab sa a. Si revni kay ou a nan oswa anba revni ki nan lis la pou gwosè kay ou, pitit ou kalifye pou manje midi gratis. Ou ka jwenn plis enfòmasyon isit la: https://www.fns.usda.gov/cn/fr-021622.Kisa IEP se yon Pwogram Edikasyon Endividyèl (Plan Sèvis Familyalize) kisa?

Yon Plan Edikasyon Endividyèl (IEP) se yon akò ekri ki dekri plan edikasyon an pou elèv ki gen bezwen espesyal oswa andikap. IEP eksplike sèvis yon elèv ap resevwa pou ede yo aprann ak grandi dapre bezwen endividyèl yo. Yon Plan Sèvis Familyal Endividyèl (IFSP) se yon akò ki dekri sèvis jèn timoun yo ap resevwa lè bezwen devlopman oswa reta yo idantifye nan timoun jiska twa zan.

Kijan lekòl yo defini Elèv k ap Aprann Angle (ESÈL)?

Elèv k ap Aprann Angle yo (ELL) yo idantifye pa lekòl yo kòm elèv ki gen lang prensipal la pa anglè epi ki resevwa sèvis pou sipòte aprantisaj angle ak/oswa enstriksyon nan lang prensipal yo. Kalite sèvis ak elèv ansèyman yo resevwa enstriksyon yo gen ladan yo Enstriksyon Bileng (lè klas nan tout matyè yo ofri nan lang natif natal etidyan an) ak angle kòm yon Dezyèm Lang (enstriksyon ki fèt pou amelyore lekti angle, ekri, pale, ak koute).